Home / dierenverzekering

dierenverzekering

Huisdierenverzekering

De rekening van een behandeling bij de dierenarts kan soms erg hoog uitvallen. Omdat uw huisdier u dierbaar is, wilt u graag de beste behandeling voor uw huisdier. Verzeker uw huisdier daarom met een dierenverzekering om de hoge kosten te dekken. Een huisdierenverzekering dekt de kosten die gemaakt worden bij een medische ingreep bij uw huisdier. Te denken valt aan operaties, verdovingen en medicijnen die uw dier nodig heeft. Daarnaast dekken veel huisdierenverzekeringen ook eventuele crematie van uw huisdier bij overlijden.

Dekking

Afhankelijk van de dierenverzekering die u kiest worden kosten voor medische zorg voor uw huisdier vergoed. In de meeste gevallen valt het uurtarief van de dierenarts onder deze vergoeding. Daarbij worden medicijnen en eventuele chirurgische ingrepen ook vergoed. Huisdierenverzekeringen bieden vaak bij overlijden van uw huisdier ook dekking voor de gemaakte kosten.

Eigen risico

Bij de meeste verzekeraars vergoed de dierenverzekering niet het gehele bedrag. Declaraties worden voor een groot deel door de verzekeraar vergoed, een ander deel, het zogenoemde eigen risico dient u zelf te betalen. Over het algemeen bedraagt het eigen risico een percentage van om en nabij de 20% van de rekeningen. Daarnaast hanteren sommige dierenverzekeringen een maximale vergoeding per jaar.

Verzekeraars

In Nederland zijn een aantal verzekeraars actief die speciaal op dierenverzekeringen gericht zijn. Proteq en Petplan zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast bieden grote verzekeraars als OHRA ook dierenverzekeringen aan. Onderstaande tabel geeft per verzekeraar de belangrijkste hoofdpunten weer:

Petplan dierenverzekeringen

Inshared

Top