Home / Spaarrekening / Depositogarantiestelsel

Depositogarantiestelsel

Een depositogarantiestelsel is een regeling die bedoeld is om spaarders te beschermen in geval van een faillissement van de bank waar zij hun geld hebben gestald. Het stelsel biedt de garantie dat spaarders tot een bepaald bedrag hun spaargeld terugkrijgen, zelfs als de bank failliet gaat.

Nederlands depositogarantiestelsel

In Nederland is het depositogarantiestelsel van toepassing op banken die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). Het stelsel garandeert een bedrag van maximaal €100.000 per persoon per bank. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke spaarders. Ook geld dat op een betaalrekening staat valt onder de regeling.

Bron: dnb

Depositogarantiestelsel andere Europese banken

Tot op heden zijn in Europa depositogarantiestelsels georganiseerd per land, ondanks minimumnormen die op EU-niveau zijn afgesproken. Volgens deze EU-regels garandeert een depositogarantiestelsel € 100.000 per rekeninghouder. In bepaalde lidstaten zijn er meerdere depositogarantiestelsels van kracht, die door verschillende soorten banken zijn opgezet, zoals spaarbanken, coöperatieve banken, staatsbanken of particuliere banken.

In het geval dat een nationaal depositogarantiestelsel niet in staat is om de deposito’s van rekeninghouders bij het faillissement van een grote bank te vergoeden, kan het tekort mogelijk door de belastingbetaler worden aangevuld, wat nadelig is voor de overheidsfinanciën van dat land.

Ook in de Europese Unie geldt een depositogarantiestelsel, waarbij een minimum van €100.000 per persoon per bank wordt gegarandeerd. Elk EU-land is dus verplicht om een eigen nationaal depositogarantiestelsel op te zetten. Het is wel belangrijk om te weten dat de voorwaarden en de hoogte van de dekking per land kunnen verschillen.

Meer info: Rijksoverheid / ECB


Deze website geeft geen financiële adviezen. De informatie is puur informatief en legt begrippen en dergelijken uit. Voor financieel advies is het raadzaam een financieel adviseur in de hand te nemen.

Top