Home / uitvaartverzekering

uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering zorgt ervoor dat de kosten die een uitvaart met zich meebrengt voor rekening van de verzekeraar komen. Op deze manier zullen nabestaanden niet achterblijven met de hoge kosten van de crematie of begrafenis. De gemiddelde uitvaart kost al snel zo’n 7.000 euro, een bedrag dat de meesten niet zomaar kunnen betalen en waarmee je nabestaanden niet graag wilt opzadelen. Een uitvaartverzekering zal op het moment van overleiden een afgesproken bedrag uitkeren.

Een uitvaartverzekering is niet verplicht, iedere persoon kan zelf ervoor kiezen er een af te sluiten, of juist niet. Een alternatief is bijvoorbeeld om zelf geld apart te zetten en op deze manier zelf te sparen voor de uitvaart. Daarnaast kun je ervoor kiezen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten of kun je de kosten van de uitvaart laten financieren met overwaarde op uw woning. In die gevallen is een uitvaartverzekering niet nodig.

Soorten uitvaartverzekeringen

Wilt u een uitvaartverzekering afsluiten? Bedenk dan goed welke verzekering aan uw eisen en wensen voldoet. Maak op basis van uw persoonlijke situatie en persoonlijke wensen een goede afweging. Er bestaan verschillende soorten:

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering wordt bij overlijden geen geldbedrag uitgekeerd door de verzekeraar. In plaats van een financiële uitkering te doen gaat de verzekeraar in overleg met de nabestaanden de uitvaart verzorgen. Standaard wordt de uitvaart verzorgd als in de polis afgesproken is. Het voordeel hiervan is dat nabestaanden veel werk bespaard wordt.
Mochten de nabestaanden echter extra wensen hebben, dan zal een bedrag bijbetaald moeten worden. Bij een natura uitvaartverzekering is de keuzevrijheid vaak beperkt. Nabestaanden hebben de keuze is uit een beperkt aantal uitvaartverzorgers. Valt de keuze van nabestaanden op een andere uitvaartverzorger, dan zal extra betaald moeten worden.

Voordelen natura uitvaartverzekering: Verzorging van de uitvaart wordt uit handen van nabestaanden genomen, de uitvaart staat vooraf vast
Nadelen natura uitvaartverzekering: Extra wensen van nabestaanden zullen een financiële bijdrage van nabestaanden vergen

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert bij overlijden een vooraf afgesproken bedrag uit aan nabestaanden wat gebruikt kan worden voor het regelen van de uitvaart. De kapitaal variant biedt nabestaanden veel vrijheid. Met het uitgekeerde bedrag kunnen ze de uitvaart samenstellen. Er wordt dus wel meer inspanning gevraagd van de nabestaanden, ze dienen immers in samenwerking met de uitvaartverzorger zelf de gehele uitvaart samen te stellen.
Een kapitaal uitvaartverzekering keert een bedrag uit dat tijdens het afsluiten van de verzekering vastgesteld wordt. Zo kan de verzekerde zelf bepalen hoeveel geld hij of zij beschikbaar wil hebben om de uitvaart mee te regelen. Dit is tegelijkertijd ook een nadeel; een verzekering die lang geleden afgesloten is kan naar hedendaagse normen een te laag bedrag vertegenwoordigen om de gewenste uitvaart mee te financieren. Aan de andere kant hoeft niet het gehele uitgekeerde bedrag gebruikt te worden voor de uitvaart. Nabestaanden mogen een deel ook voor andere doeleinden gebruiken.

Voordelen kapitaal uitvaartverzekering: De nabestaanden hebben volledige vrijheid; ze krijgen een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd en kunnen dit vrij gebruiken voor de verzorging van de uitvaart
Nadelen kapitaal uitvaartverzekering: Het uitgekeerde bedrag kan niet toereikend zijn voor de gewenste uitvaart doordat voor het afgesproken bedrag naar hedendaagse normen geen uitvaart te verzorgen is of omdat het afgesproken bedrag de kosten voor de wensen van nabestaanden niet kan dekken

Overige uitvaartverzekeringen

Naast de natura en de kapitaal uitvaartverzekering bestaan nog een aantal andere opties. Dit zijn meestal combinaties van bovenstaande verzekeringen. Een voorbeeld is een natura sommen verzekering waarbij de gehele uitkering gebruikt dient te worden voor de uitvaart en waarbij de nabestaanden volledige vrijheid hebben met het verzorgen van de uitvaart. Een laatste variant is een combinatie uitvaartverzekering. Hierbij wordt een standaard uitvaart vergoed, maar kunnen extra uitbreidingen gekozen worden waarvoor een additionele uitkering plaats zal vinden. Een deel wordt dan geregeld als bij de natura variant en een deel wordt als geldbedrag uitgekeerd als het geval is bij een kapitaal uitvaartverzekering.

Voor de exacte dekking, voorwaarden en uitkering adviseren we de verzekeraars en de bij de verzekering behorende voorwaarden te raadplegen. De voorwaarden kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Mocht u er niet helemaal uit komen, dan biedt een adviseur misschien uitkomst. Deze kan u alle voor- en nadelen geven en samen met u de beste uitvaartverzekering kiezen.

Uitvaartverzekering afsluiten

Een uitvaartverzekering is gemakkelijk online af te sluiten. Bij verschillende verzekeraars is de premie direct online te bekijken en een aanvraag is binnen een aantal minuten gedaan. U stelt zelf online uw dekking samen. Vaak zijn kinderen tot 18 jaar ook nog eens gratis meeverzekerd!

Top