Home / verzekeringenwoordenboek / Assurantiebelasting

Assurantiebelasting

De assurantiebelasting is een belasting die in Nederland geheven wordt op verzekeringsproducten. De assurantiebelasting is verplicht voor iedere verzekerde en bedraagt momenteel 21 procent van de premie.

Tarieven

Het assurantiebelastingtarief bedraagt momenteel 21 procent van de te betalen premie inclusief de poliskosten. De assurantiebelansting is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2008 bedroeg het tarief nog 7%, waarna deze stapsgewijs verhoogd is naar 21% sinds 2013. De assurantiebelasting wordt samen met de premie afgeschreven en afgedragen door de verzekeraar.

Uitgesloten van assurantiebelasting

Niet iedere verzekering is onderhevig aan assurantiebelasting. Zo zijn verschillende verzekeringen uitgesloten van deze belasting. Hierbij valt te denken aan:

  • Transportverzekeringen
  • Herverzekeringen
  • Verzekeringen die verband hebben met leven, welzijn of overlijden van mens. Hierbij valt te denken aan levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen of zorgverzekeringen.

De premies als genoemd op deze website zijn in de meeste gevallen inclusief de assurantiebelastingen, mits anders vermeld.

Top