404 Not Found


nginx
Claim – verzekering online afsluiten .eu
Ga naar de inhoud

Claim

Onder een claim wordt in de verzekeringswereld een aanvraag van een vergoeding verstaan. Ben je bijvoorbeeld verzekerd voor diefstal van je mobiele telefoon en wordt deze gestolen? Je dient dan een ‘claim’ in bij de verzekeraar. Je vraagt de verzekeraar het bedrag uit te keren dat de verzekering dekt.

Het indienen van een claim betekent niet direct dat de verzekeraar ook daad werkelijk akkoord gaat met deze claim. Of dit het geval is hangt van vele factoren af, waaronder de omstandigheden waaronder de schade geleden of opgelopen is, de voorwaarden van de verzekering en de hoogte van de geleden schade. De hoogte van de daad werkelijke uitkering wordt door de verzekeraar vastgesteld.