Eigen risico

Het eigen risico is het deel van de kosten in geval van schade die de verzekerde zelf dient te betalen. De verzekeraar keert alle schade boven het eigen risico uit, indien deze binnen de verzekering vallen. Het eigen risico is het bedrag dat u als verzekerde dus zelf dient te betalen wanneer u een schadeclaim indient.

Een voorbeeld: U heeft een autoverzekering met een eigen risico van 150 euro. Wanneer u een aanrijding veroorzaakt (u bent de schuldige) bedraagt de schade 1500 euro. De verzekeraar keert de schade uit, maar houdt 150 euro in. Deze 150 euro dient u dus zelf te betalen. De verzekeraar neemt alle schade boven het eigen risico voor rekening, in dit geval 1350 euro.

In sommige gevallen kunt u vrijwillig het eigen risico verhogen. Bij zorgverzekeringen is dit een veelvoorkomende keuze. Indien u het eigen risico van uw verzekering vrijwillig verhoogt (u gaat akkoord met een hoger bedrag dat u zelf bijdraagt in geval van een schadeclaim), zal de verzekeraar de maandelijkse of jaarlijkse premie van de verzekering verlagen. In ruil voor het overnemen van een deel van het risico ontvangt u dus een korting op de premie.

Bij de meeste verzekeringen is een zeker eigen risico van toepassing. U zult dus in de meeste gevallen niet volledig schadevrij gesteld worden. Let dus goed op het eventuele eigen risico wanneer u een verzekering af gaat sluiten.

Top