Home / verzekeringenwoordenboek / schadeloos stellen

schadeloos stellen

Schadeloos stellen houdt in dat de verzekeraar in geval van schade voldoende schadevergoeding uitkeert om alle geleden schade te kunnen dekken. De waarde van de uitkering is dus minimaal net zo hoog als de kosten die de schade met zich meebrengen.

Indien de verzekerde schadeloos gesteld wordt zal hij of zij dus zelf geen kosten maken om de schade te herstellen. Alle kosten worden door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Top