Home / verzekeringenwoordenboek / Tweezijdige aanrijding

Tweezijdige aanrijding

Een tweezijdige aanrijding is een aanrijding waarbij u een ander voertuig heeft aangereden of andersom. Er zijn dus meerdere voertuigen betrokken bij het ongeval dat de oorzaak is geweest van de schade. Een tweezijdige aanrijding is het tegenovergestelde van een eenzijdige aanrijding, waarbij u zelf een stilstaand object raakt. Bij een tweezijdige aanrijding is het altijd van belang wie de schuldige is, aangezien dit verzekeringstechnisch gevolgen heeft. Hiervoor dient het schadeformulier ingevuld te worden en aan de verzekeraars overhandigd te worden.

Top